20 % alennusta koko tilauksestasi + ilmainen kuljetus! CELEBRATION |

×

TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjä


Oy Finn-Tack Ltd
Vieterikatu 2
FI-15700 Lahti
ALV numero: FI09667522
Y-tunnus: 0966752-2
Puhelinnumero: 03 8720 681


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rolf Nevanlinna
asiakaspalvelu@horze.fi


Rekisterin nimi

Horzen verkkokaupan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kun tarvitsemme tietoja, joista asiakas tunnistetaan yksilöllisesti, tai jotka mahdollistavat suoran yhteydenoton asiakkaaseen (henkilötiedot), kysymme niitä.

Saatamme kysyä henkilötietoja, kun asiakas ostaa tuotteen, osallistuu kilpailuun, käyttää jotakin palveluamme, vastaa kyselyyn, tilaa uutiskirjeen, tai osallistuu johonkin muuhun toimintaan sivuillamme. Tämän kaltaisissa tapauksissa saatamme kysyä yhteystietoja kuten nimeä, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta.

Kun asiakas vierailee sivustollamme, keräämme vakiomuotoista tietoa käyttämästä laitteistosta ja ohjelmistoista, kuten IP-osoitteesta, selaintyyppistä, käyttöjärjestelmästä, verkkokauppamme sivuista joilla asiakas on käyntinsä aikana vieraillut, viittaavista sivuista ja poistumissivuista, sekä käynnin päivämäärästä ja kellonajasta.

Mikäli ostoprosessi keskeytyy jostain syystä, lähetämme asiakkaalle sähköpostin josta näkyy ostoskoriin lisätyt tuotteet, ja jota klikkaamalla asiakas voi jatkaa ostoksia. Tietoja kävijöistä käytetään sivujemme hallintaan ja horze.fi-sivuston käyttöä osoittavien tilastojen keräämiseen. Kävijätietoja ei koskaan yhdistetä henkilötietoihin, emmekä käytä tietoja tunnistaaksemme asiakasta ilman suostumusta.


Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Hevosalan lajikohtaiset intressit
IP-osoite


Henkilötietojen säilytysaika

Arkistoidaan pysyvästi. Säilytämme kaikki keräämämme tiedot ehdottoman luottamuksellisena, emmekä koskaan ilman asiakkaan suostumusta myy, vuokraa, vaihda tai jaa tietoja kolmansille osapuolille heidän myynninedistämistarkoituksessaan.


Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen täyttäessään asiakastilin avaamis-lomakkeen tai tilauksen yhteydessä täytetyt asiakastiedot.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kun meillä on syytä uskoa, että laki tai oikeudellinen prosessi niin vaatii, ja suojellaksemme ja puolustaaksemme oikeuksiamme ja etuuksiamme, ja yhteistyökumppaneidemme, tavaran toimittajien tai käyttäjiemme oikeuksia ja etuuksia. Pidätämme myös oikeuden raportoida lainvalvontaviranomaisille kaikki sellainen toiminta, jonka uskomme olevan lainvastaista. Saatamme luovuttaa tiettyjä henkilötietoja, kun uskomme, että niiden luovuttaminen on käytännössä välttämätöntä panna täytäntöön tai toteuttaaksemme näitä ehtoja, tai oikeuksiemme ja omaisuutemme suojelemiseksi, sekä oman ja muiden turvallisuuden takaamiseksi.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajoitetulla joukolla yritykseen palkattuja toimihenkilöitä, joiden toimenkuvaan järjestelmän ylläpito kuuluu.


Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.