Yleiset ehdot

Joka 21. tilaus voittaa - verkkokaupassa tai sovelluksessa 22.4.2024-28.4.2024 välisenä aikana tehdyt tilaukset osallistuvat kilpailuun.

YLEISET EHDOT

Kilpailun järjestäjä

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda.

Puhelin: +358 3 311 92885 | www.horze.fi | Sähköposti: asiakaspalvelu@horze.fi

Osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Fulda, AG Fulda, HRB 7995.

Toimitusjohtajat: Viola Rebmann, Niko Neuhof | ALV-tunnus: DE 288 579 384.

Osallistumisoikeus: Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt, jotka tekevät ostoksia verkkokaupan verkkosivuillamme. Horze Groupin työntekijät ja heidän lähimmät perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Jos osallistuja on rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, vaaditaan hänen laillisen edustajansa suostumus.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sulkea henkilöitä osallistumisen ulkopuolelle oman harkintansa mukaan, jos siihen on pätevä syy. Tällaisia päteviä syitä ovat esimerkiksi

o Kilpailuun osallistumiseen tai sen toteuttamiseen liittyvä manipulointi.

o Näiden ehtojen rikkominen

o Epärehellinen kaupankäynti tai väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

KAMPANJAN KUVAUS JA KILPAILUAIKA

Kampanja-aikana jokaisesta 21. sovelluksessa tai verkkokaupassa tehdystä tilauksesta voi voittaa hyvityksen. Palautuksen enimmäismäärä on 200 euroa. Palkintoja ei voi siirtää, palauttaa tai vaihtaa käteiseksi tai muiksi palkinnoiksi. Voittajiin otetaan yhteyttä asiakaspalvelusta kampanjajakson lopussa.

Tämä kampanja on voimassa vain loppuasiakkaiden suoraan verkkosivustomme tai sovelluksemme kautta tekemille ostoksille.

MUUTA

Tietosuoja: Kilpailuun osallistuminen edellyttää henkilötietojen antamista. Osallistuja takaa, että hänen antamansa henkilötiedot, erityisesti etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, ovat oikeat ja riittävät. Kilpailun aikana annettuja henkilötietoja käytetään yksinomaan tämän kilpailun tarkoituksiin. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman ennakkosuostumusta.

Vastuu: Horze International GmbH ei ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai vammoista, joita voi aiheutua kilpailuun osallistumisen tai myönnettyjen palkintojen käytön aikana. Edellä mainittu vastuunrajoitus ei koske hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantumista tai vilpillisesti salattuja vikoja.

Muutokset ja päättyminen: Horze International GmbH pidättää oikeuden muuttaa ehtoja tai lopettaa kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Oikeustoimet: Oikeustoimet on suljettu pois. Horze International GmbH:n kilpailua koskevat päätökset ovat lopullisia. Jos jokin näiden ehtojen määräys on kokonaan tai osittain pätemätön, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Pätemättömän määräyksen sijasta sovelletaan laillisesti sallittua määräystä, joka on lähimpänä pätemättömän määräyksen taloudellista tarkoitusta. Sama pätee, jos näissä osallistumisehdoissa on porsaanreikä.